آخرین ویرایش : November 9, 2012

میرزا نصرالله خان دبیرالملک

مناصب و مشاغل


وزیر

مدیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۱ه.ق. تا ۱۳۰۱ه.ق. )
زمانی که حسین خان مشیرالدوله وزیر خارجه بود، تمام امور این وزارتخانه عملا برعهده میرزا نصرالله خان بود و ناصرالملک ریاست اداره عثمانی را به دبیرالملک واگذار نمود. در 1301 ق نایب اول و سپس مدیر کل وزارت امور خارجه شد.

رئیس

آستان قدس رضوی


هنگامی که مشیرالدوله به صدارت رسید، میرزا نصراللَّه خان را به تولیت آستان قدس رضوی برگزید.


تاریخ تولد ۱۲۵۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۹ه.ق.
محل تولد منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از تحصیل علوم و کسب کمالات به اتفاق پدرش به تهران آمد و پس از فوت پدر، در 1271ق به جای وی جبه دارباشی شد.
  • هنگامی که مشیرالدوله به صدارت رسید، میرزا نصراللَّه خان را مورد توجه کامل خود قرار داد و او را به تولیت آستان قدس رضوی برگزید.
  • زمانی که حسین خان مشیرالدوله وزیر خارجه بود، تمام امور این وزارتخانه عملا برعهده میرزا نصرالله خان بود و ناصرالملک ریاست اداره عثمانی را به دبیرالملک واگذار نمود.

done in 0.0479 seconds