آخرین ویرایش : November 10, 2012

سید عبدالله بهبهانی

گرایشات


مخالف با

جنبش تحریم تنباکو

( تا ۲۰۲۰ه.ق. )
در ماجرای جنبش تحریم تنباکو، بهبهانی برخلاف فتوای میرزای شیرازی و موضع دیگر روحانیون از قبیل میرزای آشتیانی و شخ فضل الله نوری با تحریم تنباکو مخالفت کرد و حتی گفته شده است در ملاعام تنباکو استعمال کرد. دلایل مختلفی برای این امر بر شمرده شده است از جمله روابط حسنه بهبهانی با بریتانیا. این عمل موجب کاهش منزلت دینی و روحانی بهبهانی در میان مردم شد. 


حوادث مهم زندگی


رهبر

انقلاب مشروطه ایران


در پی انتشار عکس مسیو نوز بلژیکی وزیر کل گمرکات ایران، در یک مجلس بالماسکه با لباس روحانیون در محرم 1323ه.ق، بهبهانی بر منبر رفت و عکس نوز را به مردم نشان داد و خواستار اخراج و تنبیه او شد. از این پس بهبهانی مبارزه تمام عیار را با حکومت استبدادی تدارک دید و با ارسال پیام‌هایی برای چهار مجتهد تهران از آنها یاری خواست که از میان ایشان، فقط سید محمد طباطبایی دعوت او را پذیرفت و چندی بعد در 25 رمضان 1323 ه.ق در منزل طباطبایی پیمان همبستگی و همراهی این دو مجتهد با یکدیگر استوار شد.
آیت الله بهبهانی در کنار آیت الله طباطبایی از رهبران اصلی جنبش مشروطه بود و این دو به "سیدین" معروف بودند. او از قدرت و نفوذ بسیاری در میان آحاد مردم برخوردار بود. نقش او در ظهور، پیروزی و استقرار مشروطیت ایران، به خصوص در مجلس اول بسیار برجسته است. 

تبعید به

کشور عراق


پس از به توپ بستن مجلس دستگیر شد و به عراق تبعید گردید. پس از فتح تهران بازگشت و با استقبال مردم و مشروطه‌خواهان روبه‌رو شد.


آثار


نویسنده

کتاب "رسائل و مسائل"


 در فقه، مجموعه‌اي مشتمل بر 25 رساله که بهبهانی در هر رساله به يکی از مسائل فقهي پرداخته است.


روابط خانوادگی


نام پدر

سید اسماعیل بهبهانی


سیدعبدالله بهبهانی فرزند ارشد سیداسماعیل بود.


سایر موارد


نام استادان وی


سید عبدالله بهبهانی

تاریخ تولد ۱۲۵۶ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۸ه.ق.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر تهران
او به طرز مشکوکی در خانه اش به قتل رسید و هویت قاتلش در پرده ای از ابهام ماند. 
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر نجف
پیکر او از تهران به نجف منتقل و در مقبرۀ پدری اش به خاک سپرده شد.

توضیحات بیشتر:
  • نیای بزرگش سید عبدالله بلادی بحرانی از مردم غریفه یکی از روستاهای بحرین بود. در محضر پدر و سپس نجف تحصیل کرد.
  • در 1323 ه.ق در آشفتگی اقتصادی و اجتماعی کشور، حوادثی رخ داد که زمینه اعتراض مردم و روحانیت را نسبت به دولت گسترش داد و با کنار رفتن عین الدوله و انتخاب مشیرالدوله به صدراعظمی، شاه در 14 جمادی الثانیۀ 1324 فرمان مشروطه را صادر کرد. پس از انتخابات، در 18 شعبان مجلس شورای ملی افتتاح گردید.
  • محمد علی شاه که سلطنت خود را در خطر می‌دید در 23 جمادی الاولی 1326 به قزاقان تحت فرمان لیاخوف روسی دستور داد مجلس را به توپ بستند. بهبهانی به دستور شاه به عتبات تبعید شد. از آنجا که حاکم خانقین با ورود بهبهانی به خاک عثمانی مخالفت کرد، سید به کرمانشاه بازگشت و مدت هشت ماه در روستای بزهرود تحت نظر قرار گرفت، سپس با اجازۀ دولت به عتبات رفت.
  • در مجلس دوم که نمایندگان به دو گروه تندرو و میانه‌رو تقسیم شدند، بهبهانی به حمایت از میانه‌روان برخاست و در شرایطی که دامنه اختلافات دو گروه گسترش روز افزون یافته بود و بهبهانی نفوذ قابل توجهی پیدا کرده بود، فرقه دموکرات کمر به قتل او بستند.

done in 0.0592 seconds