آخرین ویرایش : November 13, 2012

آیت الله محمد تقی بهجت فومنی

سایر موارد


نام شاگردان وی


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ه.ش.
محل تولد شهر فومن
محل درگذشت شهر قم
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
مدفن حرم حضرت معصومه.

done in 0.0262 seconds