آخرین ویرایش : November 13, 2012

آیت الله شیخ علی اکبر برهان

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


مدت ۳ سال در نجف بود و سپس به تهران و بعد به قم رفت.


سایر موارد


نام شاگردان وی


تاریخ تولد ۱۳۲۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۰ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر مکه
وی در سال ۱۳۴۰ شمسی راهی سفر حج شد و در همانجا درگذشت. جنازه وی در نیمه ذی الحجه ۱۳۷۸ قمری پس از انجام نماز توسط شیخ حسین لنکرانی، در کنار قبر حوا به خاک سپرده شد.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • از فقها، مجتهدین و مروجین شیعه ایرانی است.
  • پدرش میرزا علی از کسبه‌های معروف و متدین و مؤمن تهران بود.
  • وی مقدمات و قسمتی از سطوح اولیه را نزد سید محمد قصیر و شیخ علی رشتی و مرحوم استرآبادی خواند.

done in 0.0501 seconds