آخرین ویرایش : December 1, 2012

محمد حسن دستگردی

معروف به : وحید دستگردی

مناصب و مشاغل


موسس

مجله ارمغان (چاپ ایران)

( از ۱۲۹۸ه.ش. تا ۱۳۱۹ه.ش. )
وحید دستگردی در آغاز مشروطه و ناآرامی اصفهان به بختیارى مهاجرت و در این شهر مجله‏ى ارمغان را منتشر كرد.

کارمند

وزارت معارف ایران (دوره پهلوی)


دستگردی برای مدتی در ادارۀ انطباعات وزارت معارف مشغول به کار بود. 


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


دستگردی در آغاز نهضت مشروطیت به جرگه آزادی‌خواهان پیوست و شعرها و مقاله‌هایی در این زمینه در روزنامه‌های اصفهان منتشر می‌کرد.


آثار


نویسنده

کتاب "ره‏آورد وحید"


جلد اول این کتاب ضمیمه سال نهم مجله ارمغان در سال 1307 ه.ش به چاپ رسید و جلد دوم آن ضمیمه سال سیزدهم مجله ارمغان ، 1311 ه.ش چاپ شد .

مصحح

کتاب "خمسۀ نظامی"


دستگردی به سبک شاعری نظامی علاقۀ بسیاری داشت. به تصحیح و مقابلۀ خمسه‏ نظامى پرداخت و پس از قریب پانزده سال تحقیق و مطالعه آن را با اصلاحات و تعلیقات مفید به چاپ رساند.

کتاب "دیوان باباطاهر عریان"
محمد حسن دستگردی

تاریخ تولد ۱۲۵۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۱/۱۰/۰۸ه.ش.
محل تولد شهر اصفهان
در شهرستان دستگرد متولد شد.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر ری
دستگردی در امامزاده عبدالله در شهرری دفن شد.

توضیحات بیشتر:

دستگردی تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و در پانزده سالگی به اصفهان رفت و در مدرسه میرزا حسن، علوم ادبی را نزد میرزا یحیی مدرس بیدآبادی، معروف به کاشی پز، و علوم دینی را نزد عبدالکریم گزی و سید محمدباقر درچه‏ای آموخت و از محضر جهانگیرخان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی استفاده نمود. وی از طرفداران مشروطیت بود و اشعار و مقالاتی در این زمینه در روزنامه‏های اصفهان منتشر می‏کرد. دستگردی در آغاز جنگ بین‏الملل اول، روزنامۀ «درفش کاویان» را در اصفهان منتشر نمود. او همچنین با روزنامه‏های «پروانه»، «زاینده رود» و «مفتش ایران» نیز همکاری می‏کرد. وی در 1338 ق به تهران آمد و انجمن ادبی ایران و انجمن ادبی حکیم نظامی را تأسیس کرد و همچنین در 1338 ق مجله‏ی ادبی «ارمغان» را طی دوره‏ای بیست و دو ساله در تهران تأسیس و منتشر نمود. وی مدتی در اداره‏ی انطباعات وزارت معارف مشغول کار گشت. او در شعر ابتدا لمعه تخلص می‏کرد، ولی بعدها به پیشنهاد میرزا یحیی بیدآبادی تغییر تخلص داد.
وحید در انواع شعر صاحب قدرت بود و به نظامی گنجوی علاقه‏ی مخصوصی داشت و بیشتر سبک نظامی را پیروی می‏کرد. بر اثر این علاقه انجمن ادبی را که خود تأسیس کرده بود «انجمن حکیم نظامی» نام داد.


done in 0.0601 seconds