آخرین ویرایش : December 7, 2012

فرانه بهزادی

مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز

مجله دانستنیها (چاپ ایران)

( از ۱۳۵۸ه.ش. تا ۱۳۸۸ه.ش. )

از 25 سالگی کار خود را با این مجله شروع کرد و در سال 1388 بعد از سی سال در پنجاه و پنج سالگی كارش را تنها با داشتن خاطره‌ای از مجله دانستنیها به پایان رساند.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • فرانه بهزادی در حالی که در آمریکا برای به ادامه تحصیل (دکترا) تلاش می کرد از طرف پدرش ترغیب به کار مطبوعاتی شد و بدین ترتیب به ایران بازگشته و این پیشه را عهده دار شد.
  • او کارش را از 25 سالگی در مجله دانستنیها شروع کرد و  اولین زن مدیر مسؤول مجله بعد از انقلاب بود، ولی بیشتر خوانندگان برای "آقای" فرانه بهزادی نامه می نوشتند. وی طی سی سال خدمت خود در کار مطبوعاتی "آقای" فرانه بهزادی نامیده می‌شد.

done in 0.0463 seconds