آخرین ویرایش : December 8, 2012

محمد علی خان علاء السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( از ۱۲۹۱/۱۰ه.ش. تا ۱۲۹۲/۰۵ه.ش. )

محمدعلي خان علاءالسلطنه در28 دیماه 1291 ه.ش کابینه خود را تشکیل داد که در 25 مرداد 1292 ساقط شد.

حکومت قاجار

( ۱۲۹۶ه.ش. )
محمدعلي خان علاءالسلطنه در 8 خرداد 1296 ه.ش كابينه تشكيل داد که تا 28 آبان همان سال دوام آورد. در آن زمان کشور درگیر اثرات جنگ جهانی اول و بسیار آشفته بود.

وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)در سال های استبداد صغیر، 1324 ه.ق تا 1327ه.ق و 1330 ه.ق و 1332 ه.ق وزیر خارجه شد.

سفیر

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۶ه.ق. تا ۱۳۲۲ه.ق. )

در سال 1306ق به جای میرزا ملک خان به سفارت لندن مامور شد و شانزده سال سفیر ایران در لندن بود.

کنسول

کنسولگری ایران در بغداد (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۰ه.ق. )
در 1270ق به خدمت وزارت خارجه و کارپرداز اول (سرکنسول) ایران در بغداد شد.

کنسولگری ایران در بمبئی (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۶ه.ق. تا ۱۲۸۷ه.ق. )

در سال 1276 در حالی که دارای سمت نایب آجودانی شاه بود، کارپرداز اول (کنسول) ایران در بمبئی شد.

کنسولگری ایران در تفلیس (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۹ه.ق. تا ۱۲۹۲ه.ق. )
پس از عزل از نایب الحکومگی گیلان به کارگزاری تفلیس برگزیده شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد خان سینکی مجد الملکعلاء السلطنه با هما خانم دختر مجد الملک ازدواج کرد.

میرزا علی خان امین الدولهعلاء السلطنه شوهر خواهر امین الدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۷ه.ق.
محل تولد بندر انزلی (بندر پهلوی سابق)
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند میرزا ابراهیم خان مهندس و میرزا ابراهیم خان نیز از کارمندان وزارت خارجه بود و چند سالی سمت کارپردازی (کنسولی) ایران را در بغداد داشت و در سال 1275ه.ق درگذشت.
  • او به چند زبان مسلط بود و نخستین سمت وی در دستگاه دولت، نایب آجودانی شاه بود. در 1288ه.ق به نایب الحکومگی گیلان برگزیده شد اما پس از یک سال معزول شد.
  • پس از دوره ماموریت در تفلیس به مدت پنج سال به عراق رفت و مجددا به قفقاز بازگشت و دوازده سال در آنجا اقامت گزید. در سال 1307 ه.ق ملقب به "علاءالسلطنه" شد.
  • علاءالسلطنه در دوره مشروطیت، سه بار به وزارت فواید عامه، یکبار به وزارت تجارت و چهار بار به وزارت فرهنگ منصوب شد.

done in 0.0658 seconds