آخرین ویرایش : December 14, 2012

حسن مشرف نفیسی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه پاریس


دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه پاریس و مدارک دیگر دانشگاهی در امورمالی بوده است.


مناصب و مشاغل


رئیس

شرکت بیمه ایران

( از ۱۳۳۵ه.ش. )
او دوبار به عنوان رئیس بیمه ایران انتخاب می شود که بار دوم در اواخر سال 1335 بود. پایان دادن به کار مستشاران خارجی برای اداره شرکت و گشایش نخستین شعب شرکت در مشهد ، اهواز ، اصفهان ، تبریز ، رشت و شیراز از اقدامات مهم نفیسی در دوره اول بود. همچنین برای اولین بار بیمه ایران حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی برداشته شد. شروع به کار بیمه دزدی، بیمه معاملات اعتباری و تجاری، بیمه بازنشستگی کارکنان ادارات، پیشقدمی در تاسیس شرکت سهامی باربری بین المللی ایران و بیمه شخص ثالث از خدمات نفیسی است.


گرایشات


موسس

جمعیت ایران جوان


نفیسی پس از بازگشت از اروپا در فکر تغییراتی در شئون مختلف کشور افتاد و با مشارکت عده‌ای از دوستان خود جمعیتی به نام ایران جوان تأسیس کرد. هسته اصلی این جمعیت غیر از سیاسی عبارت بودند از: علی اکبر سیاسی، اسماعیل مرآت، محمد وحید تنکابنی، محسن رئیس، جواد عامری. در مرامنامه آنها آمده بود: تجزیه امور مدنی از مسائل روحانی، الغاء کاپیتولاسیون، الغاء محاکم خصوصی و ارجاع کلیه امور به محاکم عمومی، تجدیدنظر در قراردادهای گمرکی، ایجاد راه‌آهن، ایجاد مدارس عمومی و اجباری برای پسران و دختران و چند مورد دیگر.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سعید نفیسی


حسن مشرف برادرزاده (پسر علی اکبر نفیسی) سعید نفیسی بود.

اکبر مودب نفیسی


حسن مشرف برادرزاده (پسر علی اکبر نفیسی) اکبر مودب نفیسی بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۴۷ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • تصمیم به احداث مهمانسرای عباسی ( کاروانسرای شاه عباس) و اجاره سرای فتحیه ( کاروانسرای مادر شاه ) و خرید بخشی از املاک واقع در محدوده آن برای احداث مهمانسرا و شروع اقدامات ساختمانی نیز از جمله اقدامات شایان توجه نفیسی بوده است.

done in 0.0498 seconds