آخرین ویرایش : December 23, 2012

آیت الله سید محمد طباطبایی یزدی

تاریخ تولد ۱۱۸۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۴ه.ق.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن شهر نجف
در حرم اميرالمومنين عليه السلام دفن شده است.

done in 0.0256 seconds