آخرین ویرایش : December 24, 2012

سید محمود خان دیبا علاءالملک

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)


در دورۀ مشروطیت در کابینۀ اتابک اعظم، سال 1325ه.ق چهارماه وزیر دادگستری شد و سال 1334ه.ق در کابینۀ محمودولی خان سپهسالار اعظم نیز مدت شش ماه وزیر دادگستری بود.

حاکم

منطقه کرمان

( از ۱۳۱۹ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )
در دورۀ حکومت کرمان به دلیل ساده‌زیستی و دادگری‌اش میان مردم محبوبیت یافت.

سفیر

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۳۱۳ه.ق. تا ۱۳۱۹ه.ق. )
وزیر مختاری او در استانبول با کشته شدن ناصرالدین شاه مقارن شد و بنا به دستور برای دستگیری میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک در خاک عثمانی اقدام کرد و موفق شد. هر سه نفر را تحت الحفظ به سر حد ایران آورد و تحویل مأمورین ایران داد.این سه نفر متعاقباً در تبریز کشته شدند. پس از آن برای دستگیری جمال الدین اسدآبادی نیز تلاش نمود که با مخالفت دولت عثمانی رو به رو شد. در 1314 ه.ق عنوان سفیرکبیر گرفت.

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( ۱۳۱۱ه.ق. )
به مدت یکسال و به طور موقت سفیر ایران به دربار سلطنتی بریتانیا شد.

وزیر مختار

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۱۱ه.ق. )
میرزا محمود خان در 1300 ه.ق مامور مستشاری سفارت ایران در سنت پترزبورگ شد. در سال 1301 ه.ق که برادرش میرزا اسدالله خان وزیر مختار ایران در پترزبرگ موقتاً به تهران خواسته شد، به عنوان مصلحت گزار سفارت مأمور شد و از این تاریخ به محمود خان شارژه دافر معروف گردید. در 1303 ه.ق نایب سفارت و در 1308 ه.ق وزیرمختار شد.

کنسول

کنسولگری ایران در تفلیس (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۴ه.ق. تا ۱۳۰۰ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

یحیی ناظم الدوله دیبامحمود خان دیبا عموی یحیی ناظم الدوله بود.

سید فتح‌ الله سعید السلطنه


علاء الملک عمو و پدرزن فتح الله بود.

سید مهدی خان آذری مکرم‌الدوله


محمود علاء الملک عمو و پدرزن سید مهدی بود.


سید محمود خان دیبا علاءالملک

تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۴ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
در مقبرۀ امین السلطان، در مقبرۀ خانوادگی به خاک سپرده شد.

توضیحات بیشتر:

• فرزند میرزا علی اصغر مستوفی. مدتی در دفتر مالیه آذربایجان خدمت کرد و در 1290 ه.ق به عنوان وکیل کارپردازی حاجی ترخان منصوب گشت. سال ها در سنت پترزبورگ و استانبول سفیر ایران بود. در 1308 ه.ق ملقب به علاءالملک شد.
 


done in 0.0625 seconds