آخرین ویرایش : December 25, 2012

سید محمد باقر موسوی خوانساری

سایر موارد


نام استادان وی

آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدیسید محمد باقر موسوی خوانساری در اصفهان از اساتید سید کاظم طباطبایی بودند.


تاریخ تولد ۱۲۲۶/۰۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۳/۰۵ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0244 seconds