از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--


توضیحات بیشتر:

مراجع ثلاث یا آیات ثلاث یا ارکان ثلاثه عنوانی است که در جنبش مشروطه ایران به محمد کاظم خراسانی، میرزا حسین خلیلی تهرانی و عبدالله مازندرانی اطلاق می شود. این سه مرجع تقلید از حامیان و رهبران نهضت مشروطه در ایران به حساب می آیند.

done in 0.031 seconds