آخرین ویرایش : January 13, 2013

میرزا علی اکبر خان نطنزی مزین الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس

( از ۱۲۷۵ه.ق. )
وی جزو اولين دانش آموزاني بود كه در دوره ناصرالدين شاه و به سال 1275 ه.ق براي فراگرفتن فن نقاشي به پاريس اعزام گشته بود.


مناصب و مشاغل


مدرس

مدرسه دارالفنون تهران


وی پس از مراجعت از اروپا، بيش از پنجاه سال تمام، معلم زبان فرانسه و نقاشی در دارالفنون بود.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • سال 1288ق  از ناصرالدین شاه لقب "نقاش باشی" گرفت.
  • مزین الدوله تا اواخر سلطنت احمد شاه، استاد نقاشی سلاطین قاجار و شاهزاده ها بود و در سال 1914 میلادی از طرف امپراطوری روس، نشان استانیسلاس که از مدال های پر اعتبار آن دیار بشمار می رفته بوی اعطا گردید.
  • تابلوی نقاشی "رافائل مادونای فرلین یو" اثر ابوالحسن غفاری، در جنگی که بین دولتیان و ستارخان در گرفت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سوراخ شد؛ این تابلو توسط میرزا علی اکبر خان نطنزی مزین‌الدوله تعمیر شد.

done in 0.33 seconds