آخرین ویرایش : January 14, 2013

میرزا محمد حسین فراهانی ملک الکتاب

آثار


نویسنده

کتاب "سفرنامه مکه"


ميرزا محمد حسين فراهاني ملك الكُتاب دوم در سال 1302ق به قصد زيارت خانه خدا عازم مكه شد، خاطرات اين سفر را طي سفرنامه‌اي نوشته است.

کتاب "رساله آداب السرور"کتاب "رساله حالت"
روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا عیسی قائم مقام فراهانی


میرزا عیسی قائم مقام پسر عموی پدر محمد حسین فراهانی بود.

عبدالعلی خان مقدم مراغه ای ادیب الممالک


دختر ادیب الممالک همسر ملک الکتاب بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۴/۰۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۱/۰۱ه.ق.
محل تولد شهرستان فراهان
در روستای آهنگران.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • او تا 12 سالگی در روستای آهنگران نزد مادرش بود و در سالی که مادرش به زیارت حج مشرف می‌شد، محمد حسین جوان را در تهران نزد برادرش فرستاد. در تهران به تحصیل فارسی و عربی و ادبیات و خوشنویسی پرداخت.
  • در سال 1286ق با درخواست میرزا سعید خان موتمن الملک در وزارت امور خارجه استخدام شد و در اولین ماموریت زمانی که فقط 22 سال بیشتر نداشت همراه فضل‌الله خان قزوینی برای مذاکره با آقاخان محلاتی به شهر بمبئی واقع در هندوستان اعزام شد (موضوع این ماموریت وصلت ضیاءالسلطنه دختر شاه قاجار با جلال ‌شاه پسر آقاخان محلاتی رهبر اسماعیلیه هندوستان بود) و چون این مأموریت با شکست توام شد، میرزا محمد حسین در کنار فضل‌الله خان مورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت، به طوری که مجبور شد در سال 1289ق به کرمان فرار کند. پس از مدتی شاه قاجار وی را بخشید و او بعداً در سفر ناصرالدین‌شاه به خراسان، همراه شاه بود و بعد از مراجعت در تدوین کتاب "مطلع الشمس" با اعتماد السلطنه وزیر انطباعات دوره ناصری همکاری نزدیک داشت.
  • در سال ۱۳۰۲ هـ.ق از راه قفقاز به زیارت مکه رفت و به دستور ناصرالدین شاه سفرنامه‌ای در این باره نوشت و شاه برای انجام این کار به او لقب «ملک‌الکتاب» داد، که پیش از این لقب پدرش بود. از جمله تالیفات وی "رساله حالت" و رساله "آداب‌السرور" به اهتمام فرزندش، احمد خان ‌ملک ساسانی در سال 1311 ه.ش و کتاب سفرنامه نیز در سال 1362 ه.ش توسط مسعود گلزاری منتشر شده است.بنا به گفته ادیب‌الممالک فراهانی او مجموعه شعر و منشأتی نیز داشته که گلبن تخلص می کرده اما این مجموعه امروزه مفقود شده است.

done in 0.0518 seconds