آخرین ویرایش : January 19, 2013

ابوالحسن فروغی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهرانمدرسه سپهسالار در تهرانبعد از دارالفنون به این مدرسه وارد و به زبان و ادبیات فارسی پرداخت و چون شوق و علاقه ­ای به فلسفه و عرفان داشت، بیشتر وقت خود را صرف فلسفه قدیم و جدید نمود و با مکتب­ های فلسفی آشنا شد.

مدرسه الیانس تهران
مناصب و مشاغل


نماینده

جامعه ملل (League of Nations)

( ۱۳۱۳ه.ش. )

معاون هیات نمایندگی ایران در جامعه ملل

وزیر مختار

موسس

مدرسه دارالمعلمین مرکزی در تهران

( از ۱۲۹۸ه.ش. )

ابوالحسن فروغی با کمک برادرش محمدعلی، مدرسه ­ای به نام "دارالمعلمین مرکزی" تاسیس کرد که برنامه آن عینا از مدارس متوسطه فرانسه اقتباس شده و دوره آن شش سال کامل بود. مدرک تحصیلی آن دیپلم کامل متوسطه بود.

عضو

مدرس

مدرسه دارالفنون تهرانمقارن با دوران مشروطه، در مدرسه دارالفنون به تدریس پرداخت.

دارالمعلمین عالی در تهران

( از ۱۳۰۷ه.ش. )
در سال 1307ش دارالمعلمین عالی از طرف وزارت فرهنگ تاسیس شد و ابوالحسن فروغی به استادی آن­جا منصوب شد.

دانشکده ادبیات دانشگاه تهرانابوالحسن‌ فروغي‌ چند سال‌ در دانشكده‌ ادبيات‌ دانشگاه‌ تهران‌ تدريس‌ كرد.

صاحب امتیاز

مجله فروغ تربیت (چاپ ایران)

( از ۱۳۰۰ه.ش. )

پس از تعطیلی مجله "اصول تعلیم"، فروغی در سال 1300 ه.ش مجله "فروغ ­تربیت" را انتشار داد که کمتر از شش شماره منتشر شد.

مدیر مسئول

روزنامه تربیت (چاپ ایران)فروغی در سن 18 سالگی به روزنامه "تربیت" که پدرش منتشر می­ کرد، پیوست و مدیریت داخلی و توزیع روزنامه مزبور را به عهده گرفت.

مجله اصول تعلیم (چاپ ایران)


همزمان با تاسیس دارالمعلمین مرکزی نصیرالدوله­ ــ وزیر معارف، مدیریت مجله "اصول تعلیم" را که از طرف اداره بازرسی وزارت معارف منتشر می­ شد به ابوالحسن فروغی واگذار کرد که با کمک مدرسین و معلمین مدرسه مزبور، مجله را منتشر می­ کردند. این مجله که هزینه آن را وزارت معارف تامین می­کرد یک مجله فلسفی، علمی، تربیتی، تاریخی و ادبی بود. البته با تمام کوششی که برای ادامه کار صورت گرفت؛ اما بیشتر از 6 شماره منتشر نشد.


آثار


نویسنده

کتاب "Civilisation et Synthese"

( ۱۹۳۶م. )
به زبان فرانسه، چاپ پاریس.

کتاب "Systeme de Philosophie et Sagesse"

( ۱۹۴۰م. )
به زبان فرانسه، چاپ پاریس.

کتاب "Philosophie des Sciences"

( ۱۹۴۰م. )
به زبان فرانسه، چاپ پاریس.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

مسعود فروغیابوالحسن فروغی عموی مسعود است.

جواد فروغیابوالحسن فروغی عموی جواد فروغی بود.

محمود فروغیابوالحسن فروغی عموی محمود بود.

محسن فروغیابوالحسن فروغی عموی محسن بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • ابوالحسن‌ فروغی در سال‌ 1306 ه.ق‌ برای‌ تکمیل‌ و توسعه‌ مطالعات‌ فلسفی‌ و علمی‌ خود عازم‌ اروپا شد و پس‌ از بازگشت‌ در سال‌ 1308 ه.ش به‌ دعوت‌ دولت‌ شوروی‌ در جشن‌یکصدمین‌ سال‌ تولد تولستوی‌ شرکت‌ کرد و سخنرانی‌ جالبی‌ در مورد ادبیات‌ فارسی‌ ایران‌ ایراد نمود. ابوالحسن‌ فروغی‌ یک‌ بار نیز در کنگره‌ خاورشناسان‌ که‌ در شهر خارکف‌ تشکیل‌ شده‌ بود، شرکت‌ کرد و چند سال‌ نیز عهده‌ دار نمایندگی‌ ایران‌ در جامعه‌ ملل‌ و وزیر مختارایران‌ در سویس‌ بود.
  • وی طبع شعر داشت و قسمتی از اشعارش به چاپ رسیده است. مجموعه‌ اشعار، اوراق‌ مشوش‌ یا مقالات‌ مختلفه‌ ، سرمایه‌ سعادت‌ یا علم‌ و آزادی‌ ،تاریخ‌شعرا ( بامشارکت‌ محمد علی‌ فروغی‌)، نمایشنامه‌ منظوم‌ شیدوش‌ و ناهید، تحقیق‌ درحقیقت‌ تجدد و ملیت‌ و تناسب‌ این‌ دو معنی‌ با یکدیگر. وی‌ سه‌ کتاب‌ نیز در ارتباط بافلسفه‌ غرب‌ و حکمت‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ تألیف‌ کرد.

done in 0.0756 seconds