آخرین ویرایش : January 20, 2013

محمد گروسی امین خاقان

روابط خانوادگی


نام پسر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


ناصرالدین شاه شوهر خواهر ــ امینه اقدس ــ محمد گروسی بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۸ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

فرزند دوستی چوپان. ابتدا جزو غلام بچگان ناصرالدین شاه بود. سپس "فراش خلوت" و در سال 1300ق پیشخدمت شاه شد. در ایام فراش خلوتی، کارش این بود که آفتابه به دنبال شاه می گذاشت و به همین دلیل شاه و سایرین او را "امین ظرطه" خطاب می نمودند.


done in 0.0251 seconds