آخرین ویرایش : January 21, 2013

ملک منصور میرزا شعاع السلطنه

مناصب و مشاغل


والی

منطقه فارس

( از ۱۳۱۸ه.ق. )

منطقه فارس

( از ۱۳۲۲ه.ق. )
شعاع السلطنه دوبار از سمتش در فارس عزل شد و هر دوبار مردم به تحریک متنفذین فارس بر ضد او شورش کردند و دولت مجبور شد که او را از آنجا احضار کند. علت این شورش ادعای شعاع السلطنه بود مبنی بر اینکه بنا به اختیاراتی که شاه طی فرمانی به او داده، می تواند به بازار وکیل و سراهای اطراف آن که از بناهای کریم خان می باشد دست اندازی کند و چون بناهای مزبور جزء خالصجات است ملک او به حساب آمده و در آمد آن باید عاید او شود. از طرفی چون قوام الملکی ها در این املاک ذینفع بودند قطعا مستغلات آنها نیز از دستشان خارج می شد، بنابراین محمدرضا خان قوام الملک و پسرانش شروع به تحریک مردم کرده و بر علیه او شورش کردند و دولت ناگزیر شد که او را از فارس احضار و عزل نماید.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


مجلس اول برای صرفه جوئی در بودجه کشور مستمریها را تقلیل داد از جمله مستمری شعاع السلطنه از صد و چهارده هزار تومان به دوازده هزار تومان تقلیل پیدا کرد. از آن تاریخ شعاع السلطنه با مشروطیت به مخالفت پرداخت. پس از خلع محمدعلی میرزا از سلطنت، او نیز با برادر خود همراهی نمود و از ایران خارج شد. وقتی شوستر آمریکائی خزانه دار کل برای مالیات‌های عقب افتاده او اجرائیه صادر کرد بر بالای مستغلات شعاع السلطنه پرچم روسیه افراشته شد و با مداخله روس‌ها وی از پرداخت بدهی سنگین خود به دولت مشروطه اعراض نمود. در 1329 ه. ق که محمدعلی شاه برای تصاحب سلطنت به ایران وارد شد شعاع السلطنه با او همراهی کرد. پس از شکست آنها دولت مشروطه برای کشتن محمدعلی شاه و دو برادرش همین شعاع السلطنه و سالارالدوله جایزه‌ای به مبلغ 25هزار تومان تعیین کرد و نیرویی برای سرکوب او به ریاست یپرم‌خان اعزام کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام دختر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

محمد حسن میرزا قاجار


محمد حسن میرزا همسر دختر شعاع السلطنه ــ مهین بانو ــ بود.


ملک منصور میرزا شعاع السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۵۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۹ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات خود را از پنج سالگی در تبریز آغاز کرد و علوم روز، تاریخ، زبان فرانسه و انگلیسی، صنعت عکاسی و فنون نظامی را آموخت.
  • در 1314 ه.ق والی گیلان شد و وزارت او را میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و بعد سعدالسلطنه عهده دار بودند، پس از آن به حکومت فارس و بنادر جنوب رفت.
  • خیلی زود ثروتمند شد و در تهران مستغلات زیادی برای خود تدارک دید و در چیذر شمیران باغ وسیع و مصفائی بنیاد نهاد.
  • وی از طرفداران سیاست روسیه تزاری در ایران بود. چندین سفر به روسیه رفت و با شاهزادگان آن کشور دوستی به هم رسانید.
  • قبل از اینکه مظفرالدین شاه به اروپا برود او به سیر و سیاحت در اروپا پرداخت. پس از مراجعت پدر خود را تشویق به رفتن اروپا کرد.
  • در دوره محمد علی شاه مواجب و مستمری او از تمام شاهزادگان بیشتر بود و هر سال یکصد و چهارده هزار تومان مواجب نقدی و جنسی داشت.
  • شعاع السلطنه از همسران متعدد صاحب یازده فرزند شد. آنان در دوره رضا شاه نام خانوداگی «ملک منصور» را برگزیدند.

 


done in 0.0516 seconds