آخرین ویرایش : January 21, 2013

مهین بانو قاجار

روابط خانوادگی


نام همسر

محمد حسن میرزا قاجار


محمد حسن میرزا اولین ازدواجش در هیجده سالگی با مهین بانو دختر ملک منصور میرزا شعاع السلطنه (دخترعمویش) بود که صاحب یک دختر شد به نام گیتی افروز ولی این ازدواج دوام زیادی نکرد و به جدائی انجامید.

نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

محمد علی شاه قاجار


محمد علی شاه پدر همسر مهین بانو بود.


سایر موارد


مرتبط با

کتاب "مهین بانو"


این کتاب خاطرات «مهين‌بانو قاجار» يکي از زنان معروف قاجار است که به کوشش فرخ غفاری به رشته تحریر درآمده است. وی  پس از انقلاب اسلامی ایران در سن هشتاد سالگی به فرانسه رفت و خاطرات خود را به کمک فرخ غفاری ضبط و ثبت کرد. این کتاب از روی همان نوار ضبط شده شکل گرفته است.done in 0.038 seconds