آخرین ویرایش : January 22, 2013

سید محمد رفیع طباطبایی نظام العلماء

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعهپس از اتمام تحصیلات و تکمیل معلومات نزد علمای زمان خود، در سلک علمای طراز اول عصر خود درآمد و همواره مورد مشورت اولیاء امور دولتی قرار می‌گرفت.

موسس


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

محسن دیبامحسن دیبا با راضیه (رفعت السلطنه) دخترعمویش سید محمد رفیع نظام العلماء ازدواج کرد.

یحیی ناظم الدوله دیبانظام العلماء عموی یحیی ناظم الدوله بود.

سید ابوالفتح حشمت الدولهنظام العلماء عموی ابوالفتح حشمت الدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۷ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تبریز
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت معصومه (س)

آرامگاه خانوادگی در صحن امین السلطان


توضیحات بیشتر:
  • سید محمد رفیع نظام‌العلماء فرزند ارشد حاج میرزا علی‌اصغر، با دختر امین‌الوزاره تبریزی به نام حاجیه زیور خانم ازدواج نموده و دارای هفت پسر و سه دختر بود.
  • محمد رفیع از شاعران بنام عصر خود بود، شعر او غالباً در مدایح و مراثی اهل بیت رسول خدا(ص) سروده شده. نظم او معمولاً در قالب غزل و قصیده گنجانده شده و او در شعر، به «نظام» تخلص می کرد.
  • نظام العلما در دوران حیات خود مبادرت به تحریر کتب و رسالات عدیده در موضوع‌های مختلف نموده که متأسفانه به مرور زمان تعداد زیادی از آنها از بین رفته و تعداد قلیلی در دسترس می‌باشد که نام عده‌ای از آنها در این مجموعه یادآوری می‌گردد:1- تحفة‌الامثال؛ 2- لؤلوةالبحار؛ 3- حقیقت‌الامر در بیان مسئله لاجبر و لاتفویض؛ 4- مصباح الانوار در توحید و بیان معاد جسمانی؛ 5- سرّ الشهاده؛ 6- مقالات نظامیه؛ 7- فتوحات نظامیه؛ 8- تحفه خاقانیه در بیان حدود و حقوق سلطنت و رعیت؛ 9- کتاب حقوق و دول و ملل؛ 10- حقوق نظامیه؛ 11- مجالس نظامیه و...

 


done in 0.063 seconds