آخرین ویرایش : January 26, 2013

محمد علی بارفروشی

معروف به : قدوس

مناصب و مشاغل


مبلغ

فرقه بابیه


پس از بازگشت از سفر حج، ملا محمدعلی به شیراز آمد و به اتفاق ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله الاصدق و ملا علی اکبر اردستانی به کار تبلیغ پرداخت. حاکم فارس حسین خان نظام الدوله ملقب به صاحب اختیار، هر سه نفر را از شیراز تبعید کرد. قدوس به همراه ملاصادق مقدس برای دعوت حاج محمد کریم خان به کرمان رفت که موفقیت‏ آمیز نبود.


حوادث مهم زندگی


رهبر

اجتماع دشت بدشت


در اجتماع دشت بدشت، 81 بابی از نقاط مختلف شرکت داشتند که رهبری آنها با طاهره قره العین، میرزا حسینعلی بهاءالله و حاج محمدعلی قدوس بود.

شورش بابیان قلعه طبرسی


پس از کشته شدن ملاحسین بشرویه، فرماندهی را حاج محمدعلی قدوس به عهده گرفت. شاه که از تداوم فتنه بابیان به خشم آمده بود، عمویش را به تهران احضار و به جای او سلیمان خان افشار را فرستاد که بر شدت حملات به قلعه افزود. در حالی که به دلیل محاصره آذوقه بابیان نیز تمام شده بود. از این رو جمعی امان خواستند و خود را تسلیم کردند. امان خواسته‏ گان دویست و چهارده [یا چهار] نفر بودند که همگی کشته شدند جز چند تن از رؤسای آنها از جمله محمد علی بارفروشی که به بارفروش فرستاده شدند و پس از محاکمه به دست علماء فرمان قتلشان صادر و به دست طلبه ‏ای اجرا شد.


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۲۳۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۵/۰۶/۲۳ه.ق.
محل تولد شهر بابل
محل درگذشت شهر بابل
اعدام در سبزه میدان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حاج محمدعلی بارفروشی پسر محمد صالح در 18 سلاگی به کربلا رفت و چهار سال در حوزه درس سید کاظم دشتی حاضر شد سپس به ایران برگشت. قصد زیارت کعبه را داشت که در شیراز بر اثر ملاقات با ملا حسین بشرویه ‏ای و ملا علی بسطامی به باب ایمان آورد و لقب قدوس گرفت. سپس همراه باب عازم مکه شد. این سفر نه ماه به طول کشید.
  • پس از بازگشت از سفر حج، ملا محمدعلی به شیراز آمد و به تبلیغ پرداخت. پس از تبعید از شیراز، به زادگاهش بابل برگشت و منزوی بود تا این که ملاحسین بشرویه ‏ای پس از دیدن باب در ماکو به بابل آمد و او را تحریک به اقدام کرد.
  • به دلیل حضور سعید العلما که مخالف بابیه بود به خراسان رفتند و در اجتماع دشت بدشت شرکت کردند. سپس به مازندران رفتند و قره العین به نور رفت و قدوس به بابل و ساری و سپس به شورشیان قلعه شیخ طبرسی پیوست و پس از چندین ماه جنگ و محاصره امان خواسته و تسلیم شدند. او و چند نفر دیگر از سران بابیه را به علمای بابل سپردند و در سبزه میدان این شهر به قتل رسید و جسدش را سوزاندند (1266 هـ.ق).

done in 0.0245 seconds