آخرین ویرایش : February 1, 2013

ببرک کارمل

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان

( از ۱۹۷۹م. تا ۱۹۸۶م. )
او از سال 1979 تا سال 1986 در افغانستان حکومت کرد و به طور مستقیم توسط شوروی در افغانستان به قدرت رسید و بعد از حفیظ الله امین سومین رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان بود.

نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان


در مجلس شورای ملی ادوار 11 و 12 وکیل منتخب مردم کابل شد.

سفیر

سفارت افغانستان در پراگ


در سال 1357 با کودتای کمونیستی به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب گردید اما در اثر اختلاف‌نظرهای سیاسی درون حزبی از کابل دور و به عنوان سفیر افغانستان در پراگ فرستاده شد.


گرایشات


موسس

حزب دموکراتیک خلق افغانستان


ببرک کارمل به همراه نورمحمد تره‌کی و حفیظ‌الله امین و جمعی دیگر حزب دموکراتیک خلق را بنیان نهاد.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان

( از ۱۹۶۵/۰۱م. )
او در اول ژانویه 1965 همراه به 29 نفر دیگر از دوستان خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در کابل تاسیس کرد.

دبیرکل

حزب دموکراتیک خلق افغانستان

( از ۱۳۵۸/۱۰/۰۶ه.ش. )
وی در 6 دی ماه 1358 به همراه نیروهای ارتش سرخ وارد افغانستان شد و دبیرکل حزب دموکراتیک خلق گردید.


ببرک کارمل

تاریخ تولد ۱۳۰۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۶ه.ش.
محل درگذشت شهر مسکو
او در مسکو درگذشت و جسدش در بندر حیرتان شهرکی کوچک در شمال افغانستان به خاک سپرده شد اما با تسلط طالبان بر شمال افغانستان جسد او از قبر بیرون کشیده شد و به دریای آمو انداخته شد.
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • فرزند محمدحسین.
  • ببرک کارمل به مکتب ماتریالیسم اعتقاد داشت و در سخنرانی‌های خود تنها را نجات جامعه افغانستان را پیروی از اندیشه‌های مارکسیست می دانست. ببرک کامل تا سال 1344ش کارمند وزارت برنامه‌ریزی بود.

done in 0.0558 seconds