آخرین ویرایش : February 1, 2013

نورمحمد تره کی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلمه، در افغانستان و هندوستان تحصیل کرده است و در برخی از منابع آمده است که تا کلاس دهم خوانده است.


مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان

( از ۱۹۹۲م. )
پس از سرنگونی حکومت محمدداود خان به ریاست‌جمهوری افغانستان رسید.

معاون

خبرگزاری باختر در افغانستان


در زمان ظاهر شاه، مدتی معاون خبر گزاری باختر، خبرگزاری دولتی افغانستان بود. در این سمت سفری به تهران داشت و در جمع شماری از دبیران خبری، کارکنان خبرگزاری پارس و مدیران مطبوعات پیرامون روش‌های کار ژورنالیستی به ایراد سخنرانی پرداخت.


گرایشات


رهبر


تاریخ تولد ۱۹۱۷/۰۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۹/۰۹/۱۴م.
محل تولد ولایت غزنی
شهرستان ناوه از ولایت غزنی
محل درگذشت شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • تره کی سنی مذهب بود و گرایش شدید قومی داشت. از این رو در بیانیه‌های خود از مردم شعیه مذهب افغانستان، با استخاف یاد می‌کرد.
  • در دوران حکومت او تقسیم زمین بین دهقانان، لغو یا تخفیف طلب زمین‌داران بزرگ و سودخواران از دهقانان، برابری زن و مرد، آموزش اجباری سواد برای زنان، لغو شیربها و کاهش مصارف عروسی صورت پذیرفت.
  • او در سال 1331ش به عنوان وابسته مطبوعاتی افغانستان در واشنگتن مشغول به کار شد. در سال 1345 خود را به نمایندگی از مردم ولایت غزنی نامزد پارلمان کرد، اما شکست خورد.
  • در 11 دی 1344 در نخستین گنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در خانه‌اش در کابل برگزار شد، به عنوان منشی عمومی (دبیر اول) حزب انتخاب شد.
  • او در سال ۱۹۷۹ به دستور حفیظ الله امین کشته شد و قدرت به حفیظ‌الله امین، نخست‌وزیر وقت افغانستان،  انتقال یافت.

done in 0.0445 seconds