آخرین ویرایش : February 1, 2013

عبدالکریم احراری

مناصب و مشاغل


سردبیر

روزنامه اتفاق اسلام (چاپ هرات)

( از ۱۲۹۹/۰۶/۰۱ه.ش. )
احراری مدتی به کار روزنامه‌نگاری روی آورد و سردبیر روزنامه «اتفاق اسلام» شد. اتفاق اسلام نام تنها روزنامه دولتی صبح هرات است که از اول شهریور ۱۲۹۹هـ. ش در شهر هرات، تا به امروز بدون وقفه منتشر شدهاست .


آثار


نویسنده

مصحح


تاریخ تولد ۱۳۱۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۳ه.ش.
محل تولد شهر هرات
محل درگذشت شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • فرزند محمدصدیق.
  • عبدالکریم احراری تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و صرف و نحو، منطق، فلسفه و معانی بیان آموخت. بعدها در زمره خوشنویسان و منشیان بنام هرات درآمد.
  • مدتی سمت رئیس دفتر وزارت امور خارجه را در شهر هرات به عهده گرفت.
  • احراری در اواخر دولت امان‌الله خان از کارهای دولتی کناره گرفت. چندی نیز در بقلان ریاست کارخانه قند را عهده‌دار شد.
  • او اهل شعر بود و تالیفاتی نیز از وی بجا مانده است.

done in 0.0483 seconds